Kонкурс за участие в програма за доброволци „Доброволец в европейските информационни мрежи 2016”
Четвъртък, 14 Април 2016 10:19

Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Enterprise Europe Network – България и EURAXESS – България

обявяват

Конкурс за участие в програма за доброволци „ДОБРОВОЛЕЦ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ 2016”

Какво представлява програмата „Доброволец в европейските информационни мрежи”?

Провеждане на обща програма за доброволци в шест европейски информационни мрежи (ИЦ „Европа Директно”-София, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център-България, EURES – България, Enterprise Europe Network – България и  EURAXESS – България). Във всяка мрежа съответният доброволец осъществява по 2 седмици неплатена доброволческа дейност, по време на която се запознава с работата на различните европейски информационни мрежи.
Кампанията ще се проведе в периода 1 юни – 15 декември 2016г. До участие в нея ще бъдат допуснати двама кандидати, успешно преминали конкурса. В края на кампанията се издава сертификат, удостоверяващ доброволческата дейност, подписан от директорите на всички организации.
При възможност, на успешно преминалите програмата доброволци ще се предлага участие в допълнителни дейности на организациите-организатори на конкурса, включително и с възможност за заплащане.

 


РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:  http://direct.europe.bg/?id=44894&category=383