Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана
Четвъртък, 03 Ноември 2016 18:42

На интернет страницата на Програмата за трансгранично сътрудничество са публикувани обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за наблюдение от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016:
Обновен списък на проектни предложения по ПО 1 - Устойчив туризъм;
Обновен списък на проектни предложения по ПО 2 – Младежи;
Обновен списък на проектни предложения по ПО 3 – Околна среда.