Читалище „Братство 1869” - Кюстендил

    Читалище „Братство 1869”е най-старата културна и образователна институция в югозападна България, създадена на 1 юли 1869 г. През годините читалището успява да запази духа на българската култура и образование и да се превърне във важен фактор в обществения живот на град Кюстендил.

Читалището се намира в центъра на града и в него ежедневно се провеждат редица концерти, спектакли, срещи на различни организации и институции, лекции и разнообразие на културни събития. Детската музикална школа при читалището организира различни курсове по музика - по китара, пиано, акордеон, цигулка, флейта, синтезатор, барабани, народно пеене, поп и класическо пеене, основната теория на музиката и солфеж. В читалището творят много изпълнители и творчески колективи като Китарен оркестър „Кюстендил”, Детски танцов ансамбъл „Струмянче”, Клуб по народни танци, Вокална група „Неразделни”, Фолклорна формация "Струмски полъх", хор „Братство”, Туристически хор „Осоговско ехо”, Музикална компания „Пей сърце”, Студио „Дебют”, Театър „Авансцена”, театър „Кюстендил”, литературен клуб „Веса Паспалеева”. Провеждат се курсове по рисуване, спортни танци, компютри и чужди езици - английски, френски и немски език.
    Читалище „Братство 1869” организира ежегодно Международен конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов”, http://www.guitar.bratstvokn.orger//, Международен фолклорен фестивал  „Пауталия”, Международна камерна музикална академия http://internationalchambermusicacademy.org/, Национален конкурс за поезия „Биньо Иванов” и Национален фестивал на старата градска песен „Пей сърце”.
Читалището реализира много проекти, финансирани от различни институции.
   Читалище „Братство 1869” е Регионална "Евродеск" точка от 2006 г. Евродеск е информационна  мрежа на Европейския съюз, създадена, за да даде достъп до информация и да консултира и подпомага младежи и специалисти от цяла Европа.
    От 2009 г. читалището е част от мрежата Европа Директно http://europedirect-kn.info/. Европейската комисия откри 14 центрове в България и читалище „Братство 1869” е един от тях. Нещо повече, то е единственото читалище сред приемните структури в страната. Европа Директно е информационна мрежа, ориентирана към широк кръг от граждани в Европа. Тя предлага всякакъв вид информация, свързани с Европейския съюз, съвети, помощ и отговори на въпроси относно законодателството, политиките, програмите, схемите и възможностите за финансиране от ЕС, както и контакт центрове в страната.
    Много от дейностите и мероприятията, извършвани в читалището, са насочени към подкрепа на уязвими групи на национално и трансгранично ниво, както и популяризиране на културата и изкуствата на други страни, възпитаване на уважение към различието и подкрепа на социалното единство в мултикултурна среда. Читалището е създало отлични работни отношения с всички общински и държавни институции, културни и младежки организации, НПО и др. чрез изпълнението на проекти в областта на защитата на човешките права, развитие на лидерски умения сред младежта и изграждане на капацитет за активно участие на младежта в социалния живот.