Дейности

По проект "Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани"

1.    Дейности за управление на проекта
2.    Оборудване на звукозаписно студио в читалище "Братство 1869" гр.Кюстендил
3.    Провеждане на обучение за работа с компютърни музикални програми
4.    Създаване на Балкански младежки симфоничен оркестър
5.    Създаване на Младежки фолклорен ансамбъл "Балканика"
6.    Заснемане на филм, представящ читалище "Братство 1869" и Музикално училище – Ниш
7.    Издаване на Информационна дипляна за читалище "Братство 1869"
8.    Издаване на Информационен диск за Музикално училище – Ниш
9.    Създаване на On-line музикална библиотека
10.    Изложба "Съвременното изобразително изкуство на Кюстендил и Ниш"
11.    Трансгранична туристическа борса ”Красотите на балканите ”
12.    Визуализация и публичност

 

По проект "Трансгранична музикална академия "Музика без граници"

1: Дейности за управление на проекта
2: Обучителен семинар за експерти в културата
3: Семинар за млади таланти "Младите и културните традиции на България и Сърбия"
4: Сборник с пиеси "Мелодии от Балканите"
5: "Културно-информационен справочник"
6: Дни на класическата музика в гр. Ниш "Музика без граница"
7: Изложба "История на музикалните традиции"
8: "Фото-изложба "Музика без граници"
9: Трансгранична музикална академия "Музика без граници"
10: Информационни кътове на читалище "Братство" и на Музикално училище гр.Ниш
11: Уеб сайт по проекта
12: Издаване на DVD "Музика от Балканите"
13: Визуализация и публичност на проекта
14: Пресконференции