Резултати

По проект "Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани"

- Обучени 20 преподаватели по музика от читалище "Братство 1869" и Музикално училище Ниш за работа с музикални програми
- Проведени 8 съвместни културни събития в Кюстендил и Ниш - концерти и изложби
- Популяризирана дейността на 20 организации от Кюстендил и Ниш, работещи в сферата на културния туризъм
- Популяризирано творчеството на  40 художници от Кюстендил и Ниш
- Затвърдено и разширено съвместно партньорство между читалище "Братство 1869" и Музикално училище Ниш
- Създадена и функционираща On-line музикална библиотека

 

По проект "Трансгранична музикална академия "Музика без граници"

- Установено ефективно партньорство между двете трансгранични партньори читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш
- получени нови знания и умения на участниците по темата "Изграждане на партньорства и работа в мрежа. Културен мениджмънт.
- получени нови знания и умения на младежи по темите: Българска и сръбска култура и традиции. Културни особености и уникалност на двата региона
- популяризирана систематизирана информация за културните институции, творчески колективи и индивидуални изпълнители от община Кюстендил  и община Ниш