Ниш
Музикално училище - Ниш

Музикалното училище "Д-р Воислав Вучкович" в Ниш започва работа през 1947 г., въпреки че първите данни за съществуването му са още от 1925 г., когато се създава първото музикално общество ''Cornelius''- Ниш. По инициатива на професор Похорног и чешки музиканти се създава  музикално общество, което събира на едно място приятели на музиката, аматьори и професионалисти, работещи за насърчаване на музикалната култура.

продължава>
 
ГРАД НИШ

   

    Ниш, важната връзка между Изтока и Запада, се намира в долината на река Нишава, в близост до точката й на вливане в река Южна Морава. Ниш е кръстовището на най-важните Балкански и Европейски транспортни коридори. Ниш е мястото, където главният път, тръгващ от Север покрай река Морава, се разклонява в две основни пътни артерии: южна - покрай река Вардар, водеща до Солун и Атина, и източна - покрай реките Нишава и Марица, водеща до София и Истанбул и продължаваща за Близкия Изток.

продължава>