Културни институти в Ниш
Народна библиотека "Стеван Сремац"

Ул. „Боривое Гойкович” 9,
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел: +381 18/511-403, 511-405;
Факс: +381 18/250-188, 511-410
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.nbss.rs

 

    Народна библиотека "Стеван Сремац" е една от най-старите културни институции в града и първата публична библиотека в Южна Сърбия.

продължава>
 
Университетска библиотека в Ниш

Ул. „Кей Мике Палигорич“ 2а
18000 Ниш, Р. Сърбия  
Тел. +381 18/ 523-421
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: http://www.ubnt.ni.ac.rs/    

    

    Университетската библиотека "Никола Тесла" в Ниш е тип общонаучна библиотека и информационен център в университета в Ниш. Библиотеката е основана на 18 май 1967 г. с цел подпомагане на обучението, научните изследвания и професионалната работа на преподавателите и студентите на университета. През 1987 г. университетът е кръстен на Никола Тесла. Библиотечните услуги могат да се използват от всички граждани, организации и фирми.

продължава>
 
Народен театър

Ул. „Синделичев Трг“ бб
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел/Факс: +381 18/527-371, 527-375
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.narodnopozoristenis.rs        

 

"За театъра трябва да се говори,
                                                                                                       но думите се губят, докато зад тях
                                                                                                       не застане шоуто. "
                                                                                                       Боро Драшкович

 

Историята разказва, че в гр. Ниш е имало театър още през четвърти век. Основите на този театър не са открити, но се предполага приблизително къде са. Историкът Йован Никиски пише, че през 609 г. обри и славяни завзели Ниш и напълно го разрушили. .

продължава>
 
Куклен театър в Ниш

Булевар „Др З.Джинджич” №.7
18000 Ниш, Р. Сърбия
Телефон: +381 18/ 253-962, +381 18/526-912
Факс: +381 18/526-913
Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.nispuppets.org.rs        

 

      Кукленият театър в гр. Ниш е единственият професионален куклен театър в града. Историята на кукленото изкуство в Ниш започва през 1951 г., когато членовете на кукления театър правят първото представление. След седем години работа на аматьори, Националният комитет на община Ниш, на 23 юни 1958 г. взима решение за създаване на професионален куклен театър за деца, с професионален оркестър и постоянен репертоар. През 1962 г. е преименуван на куклен театър, който започва да прилага различни театрални техники.

продължава>
 
Галерия за съвременно изкуство

    Галерията за съвременно изкуство е основана в гр. Ниш на 9 юни 1970 г.
Видни културни и обществени дейци от гр. Ниш и други центрове от бивша Югославия са участвали в създаването и работата на галерията. Първият изпълняващ длъжността директор е бил проф. Лазар Трифунович, а първият председател на Съвета - проф. Иван Табакович.

продължава>
 
Исторически архив на Ниш

„Крепостта” б.б.
18000 Ниш, Сърбия
Тел/Факс: +381 18/515-608; 515-609,
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web-site: www. arhivnis.co.rs

  

    Историческият архив на гр. Ниш е основан на 24 април 1948 г. с решение на Министерството на образованието на Народна република Сърбия. В своята почти 60 годишна история  Архивът променя името си, организационната и териториална структура. В периода от 1951 г. до 1956 г. е  бил градски държавен архив, от 1956 г. до 1959 г. е исторически архив на окръг Ниш с широк териториален обхват, който включва 16 общини в окръг Ниш, Прокупле и Пирот.

продължава>
 
Народен музей

Ул. „Ген Mилойка Лешанин” 14,
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел. +381 18/513-430
Факс: +381 18/246-622

  

    С решение на Моравската бановина  през 1932 г. се основава  Бановинска археоложка комисия  при образователния отдел и се назначава служител с опит по археология и опазване на антики.
    През лятото на същата година са проведени интензивни археологически проучвания в гр. Ниш, Медиана и Горни Врежен. Събраните ценни предмети са допринесли за по-бързото настаняване на музея в сграда и за начало на неговата дейност. В края на октомври 1932 г.  Бановинската администрация дава на първо време една зала, в която да се настани музея -  в сградата на Университета.

продължава>
 
Археологическа зала

Ул. „Никола Пашич“ 59,
18000 Ниш, Р. Сърбия
Tel. +381 18/511-531
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web-site: http://narodnimuzejnis.rs

  

     В археологическата зала на Народния музей можете да видите много експонати, които представят историята на една част от историческото и цивилизационно развитие на гр. Ниш. При археологически разкопки на обекти от праисторически времена, които са на няколко хиляди години, са намерени артефакти от периода на римското владичество, като римски монети (от периода I - V век), статуи, надгробни паметници, части от стена на храм, останки от Медиана, средновековни бижута, каменни икони и кръстове и др. Тук са изложени уникални произведения на изкуството и скулптурата, както и копие от портрет на император Константин, скулптура на Юпитер на престола и портрет на византийската императрица Теодора Еуфемиа.

 
Медиана

Бул. „Цар Константин” бб, 
18000 Ниш, Р. Сърбия
Teл: +381 18/550-433
Web-site: www.medijana.rs

 

    Археологическият обект Медиана се намира на някогашния римски път "Via militaris", днешен E-80 (Ниш-София). На площ от 40 хектара, на която се намира тази местност, можете да видите останки от хамбари, занаятчийски център, вили, терми, както и вила, която е украсена с мозаечни подове. Повечето мозайки са с геометрични и флорални мотиви, докато  две са с фигурални мотиви с главата на Медуза и полулегнала фигура на водно божество (вероятно Нептун).

 
Музей „Челе кула”

Бул.”Др. Зоран Джинджич” бб,
18000 Ниш, Сърбия
Тел. +381 18/222-228

 

    Този уникален паметник е създаден в резултат на една велика битка за Чегар. В битката на хълма Чегар загиват около 3000 сърби и двойно повече турци, но въпреки това турците побеждават. По нареждане на нишкия Хуршид паша се събират главите на убитите сръбски войници и от черепите им е направена кула.

продължава>
 
Нишка крепост

    Нишката крепост представлява комплекс - паметник на културата и е разположен в централната част на гр. Ниш.
    Построена е като турско укрепление през първите десетилетия на 18-ти век, точно в периода от 1719 г. до 1723 г. Крепостта е известна като един от най-добре запазените паметници от този вид на Балканите, построена върху руините на древни византийски и средновековни укрепления. Крепостта  заема площ от над 22 хектара, има многоъгълна форма с осем бастион тераси и четири големи порти. Стената е с дължина 2100 м и се  издига се на височина от 8 метра.

продължава>
 
Музей -лагер "Червеният кръст"

Бул.”12 февруари” бб,
18000 Ниш, Сърбия
Тел. +381 18/ 588-889

 

    Концентрационният лагер на Червения кръст е един от малкото оцелели фашистки лагери в Европа. По един автентичен начин и днес ставаме свидетели на страданията на сръбския, ромския и еврейския народ, на комунисти, на многото привърженици на народноосвободителни движения и партизани по време на германската окупация на Сърбия в периода 1941-1944 г.

продължава>
 
Институт за опазване на културното наследство

Ул. „Добрич” 2
18000 Ниш, Р. Сърбия
 Тел: +381 18/523-412
 Web site: http://zzsknis.rs/

 

    Институтът за опазване на културното наследство е основан през 1966 г. за района на градовете Ниш и Лесковац. С премахването на районите през1971 г.  Институтът преминава в юрисдикцията на Република Сърбия. Днес, Институтът за защита на културното наследство в Ниш е отговорен за общо 39 общини в седем области: Ябланичка, Пчинска, Нишка, Бор, Зайчар, Топлик и Пирот.

продължава>
 
Студентски културен център / СКЦ /

Ул. „Шуматовачка” b.b,
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел. +381 18/ 523-364, 523-120, 523-411
Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.skc-nis.com

 

    Идеята за  основаване  на Студентския културен център в гр. Ниш се заражда в средата на седемдесетте години, но официално той започва дейността си от 1982 г. Работата му се подобрява постоянно и през осемдесетте години, с увеличаване броя на студентите и младите хора като цяло, превръщат Студентския културен център в една от най-важните културни институции в гр. Ниш.

продължава>
 
Нишки културен център

Ул. „Др. Зоран Джинджич” 37,
 18000 Ниш, Р. Сърбия
 Тел: +381 18/ 595-740, +381 18/ 595-741

 

    Културният център в гр. Ниш е основан през 1999 г. Той е организиран чрез следните услуги: Маркетинг и връзки с обществеността, Сектор програми (основни, специализирани програми и издателство), Сектор за правни и общи въпроси и Финансови услуги.

продължава>
 
Алтернативен културен център - АКЦ

Ул. ”Душанова” 53 
18 000 Ниш, Р. Сърбия
Tel: +381 18/516-316
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.crcrnis.org

 

    Алтернативният културен център е място, където чрез обществени форуми, лекции, дискусии, изложби, пърформанси, инсталации, прожекции на документални филми и семинари по творческо писане се реализира идеята за отворено общество и свободата на  индивида . Целта на алтернативния културен център е да се подкрепя едни открити, творчески свободни хора, защото тези аспекти на личността им са омаловажени чрез налагане на общоприети правила, норми и идентичност. Гости на събитията в AKЦ. са писатели, журналисти, художници, интелектуалци от страната и чужбина. 

продължава>
 
Детски културно-образователен и възстановителен център

Ул. „Парк Чаир” 9, бригада 10
18000 Ниш, Р. Сърбия
 Тел: +381 18/514-748

 

    Детският културно-образователен и възстановителен център е основно място за игра и общуване на децата и се намира в сърцето на най-големия  градски парк „Чаир”.
Той е необичаен културен, образователен и възстановителен център, с много светлини и цветя. Предназначен е за малки деца и деца от предучилищна възраст.

продължава>
 
Френски културен център в Ниш

Ул. „Oбреновичева” 20
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел: +381 18/524-578
Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.cfnis.org.rs

 

    Френският културен център в гр. Ниш е открит на 16 април 2003 г. като филиал на Френския културен център в Белград. Като такъв има за цел да се стреми да насърчи културата на франкофоните и успоредно с това да води езикови и образователни дейности. По този начин с дейността си допринася за:
* Насърчаване на диалога и културния обмен между френската и сръбската култура;
* Разпространение на знания за френския език и френската култура.

продължава>
 
Американски център в Ниш

Ул. „Обреновичева” 20
18000 Ниш, Р. Сърбия
Тел: 381-18/524-583
Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web site: www.ac-nis.net

 

    Американският център в гр. Ниш е открит на 14 февруари 2003 г. в Международния културен център на улица „Обреновичева” № 20, в центъра на града. Този проект е резултат от сътрудничеството между гр. Ниш и Службата за публични връзки на Американското посолство в Белград. Като партньор в този проект е включена и градската библиотека "Стеван Сремац ". Програмите, които са организирани в Американския център варират от презентации, представени от служителите на Американското посолство, културни програми за обмен на студенти, консултантски сесии, изложби, семинари за деца и възрастни.

продължава>